• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Креативни работилници

На 15. април 2018 година, професорите Гарип Шаќири и Андријана Никудиновска реализираа креативна работилница со учениците вклучени во проектните активности кои се спроведуваат според Нансен моделот за интеркултурно образование. Целта...

Унапредување на групната динамика

На 5 ноември 2017 тандемот професори Гарип Шаќири и Андријана Никудиноска ја реализираше дневната активност која се состоеше од низа активности за унапредување на групната динамика. Учениците се вклучени во програмската секција „Јас и...

Активности за меѓусебна соработка

На 4 октомври 2017 тандемот професори Гарип Шаќири и Андријана Никудиноска ја реализираше дневната активност на тема Соработка со учениците вклучени во проектните активности реализирани според Нансен моделот за интеркултурно...