• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Новости и активности

Активности за меѓусебна соработка

На 4 октомври 2017 тандемот професори Гарип Шаќири и Андријана Никудиноска ја реализираше дневната активност на тема Соработка со учениците вклучени во проектните активности реализирани според Нансен моделот за интеркултурно образование. Активноста беше спроведена како дел од секцијата “Јас и другите”.