• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Новости и активности

Унапредување на групната динамика

На 5 ноември 2017 тандемот професори Гарип Шаќири и Андријана Никудиноска ја реализираше дневната активност која се состоеше од низа активности за унапредување на групната динамика. Учениците се вклучени во програмската секција „Јас и другите“ како дел од интеркултурните проектни активности кои се спроведуваат во училиштето според Нансен моделот за интеркултурно образование.