• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Punëtori kreative

Më 15 prill 2018, profesorët Garip Shaqiri dhe Andrijana Nikudinovska realizuan një punëtori kreatve me nxënësit e përfshirë në aktivitetet e projektit që zbatohen sipas modelit Nansen për arsim interkulturor. Qëllimi i punëtorive...

Avancimi i dinamikës së grupit

Më 5 nëntor 2017 ekipi i përbërë nga profesorët Garip Shaqiri dhe Andrijana Nikudinoska realizoi aktivitetin ditor në suaza të cilit kishte shumë përmbajtje për të avancuar dinamikën e grupit. Nxënësit vijojnë sekcionin e programit...

Activities for mutual cooperation

Më 4 tetor 2017 ekipi i përbërë nga profesorët Garip Shaqiri dhe Andrijana Nikudinoska realizoi aktivitetin ditor në temën Bashkëpunimi me nxënësit e përfshirë në aktivitetet e projektit të realizuara sipas modelit Nansen për arsimim...