• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Rreth shkollës

Shkolla e mesme mekanike e Shkupit “8 shtatori”, me këtë emër ekziston që nga viti 2000, pas bashkimit të tre ish shkollave të mesme “Nikola Tesla”, “Goce Dellçev” dhe “Cede Filipovski – Dame”. Në suaza të shkollës, nxënësit arsimohen në profesionin mekanik ndërsa mësimi zhvillohet në gjuhën maqedonase dhe shqipe.
Me mbështetjen e Qendrës për Dialog Nansen Shkup, përmes trajnimit të mësimdhënësve për arsimim të integruar dhe interkulturor, shkolla realizon aktivitete interktulturore projekti- dhe ndërton marrëdhënie pozitive në komunitet.
Stafi i shkollës është veçanërisht i interesuar për nxitjen e bashkëpunimit midis nxënësve, duke respektuar dallimet dhe duke mbështetur integrimin e tyre.